Bubamare

Prošle noći bubamara jako tužna bila…

bubamare

SKUPINA BUBAMARE

Prošle noći bubamara jako tužna bila,

natko joj je sakrio točkice sa krila.

Plakala je u samoći na mirisnom cvijetu,

nitko nije od nje bio tužniji na svijetu.

U zoru je došlo sunce, presretna je bila,

vratilo joj ono opet točkice na krila …

U skupinu Bubamare polaze 13 djevojčica i 7 dječaka. Voditeljica skupine KATICA FRANC.

Objave skupine BUBAMARE

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?