Generalne informacije
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC ĐURĐENOVAC
 K. A. STEPINCA 3.
31511 ĐURĐENOVAC
– mob: 097 621 8846
– OIB: 14628186076
Reklamacije
– mob: 097 621 8846
Tvrtka upisana u trgovački registar
– Trgovački sud u SLAVONSKOM BRODU Tt-96/468-2
– MBS: 050024060
– račun u PBZ
– žiroračun: 2340009-1110227571
– IBAN: HR 0723400091110227571
– temeljni kapital: 185,417.00 kn
Osnivači / članovi društva
– Osnivač Dj. vrtića je: OPĆINA ĐURĐENOVAC, Ul. GRADA VUKOVARA 1
– Ravnatelj zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno: Renata Plečić, OIB: 38340141627, G. Potnešila 78, SUŠINE