Ježići

…boc, boc iglicama, ne diraj ga ručicama

Ježiči

SKUPINA JEŽIĆI

Sklupčao se mali jež, pa sad mirno spava,

boc, boc iglicama, ne diraj ga ručicama,

bode, bode jež, bit će suza bjež…

Skupina ježići broji 8 djevojčica i 11 dječaka. Voditeljica skupine Ježići je Nada Pajtl.

Objave skupine JEŽIĆI

…boc, boc iglicama, ne diraj ga ručicama

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?