Kids

“LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA”

Kids

“LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA”

“Ljubav djeci prije svega” poruka je Dječjeg tjedan tijekom kojeg uz obilje različitih sadržaja i aktivnosti ovu manifestaciju posvećujemo upravo djeci. Nizom akcija i aktivnosti s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu.

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?