Kids

O vrtiću

Kids

Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac jedinstvena je predškolska ustanova na području Općine Đurđenovac, kroz različite programe obuhvaća oko 100 djece. Odgojno-obrazovne programe koje ostvaruje za djecu od 3 godine života do polaska u školu:

cjelodnevni boravak (7-10 sati)
poludnevni boravak (4-6 sati)

Posebni program verificiran od strane MZOŠ Republike Hrvatske:

program predškole ( za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu iz naselja u kojima nema vrtića)

S djecom i za djecu radi 8 radnika

Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je donijelo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Zadaća odgojno – obrazovnih radnika je ostvarivanje njege, zaštite i odgojno-obrazovnog procesa, prilagođene mogućnostima djece i njihovih individualnim i posebnim potrebama.

Dječji vrtić je objekt namjenski građen u dvije etape: (–godina izgradnje 1931. -godina dogradnje 1974. – godina posljednje rekonstrukcije 1999.). Ukupni vanjski prostor vrtića je: 3170,00 m², ukupni unutarnji prostor 300,97 m²

Vrtić je u listopadu 2015. godine preko Fonda za zaštitu i okoliš i energetsku učinkovitost u cijelosti saniran i energetski učinkovito obnovljen; krov, stolarija, ovojnica. Kako je vrtić sagrađen 1931 godine i ima dugu tradiciju odgoja i obrazovanja u Đurđenovcu ova „stara“ ljepotica je i zaslužila takvu obnovu.

KOLIKI SMO ?

Vrtić u pedagoškoj 2019./20. godini broji 80 upisane djece:

1)  mlađa odgojna skupina “Bubamare”, odgojiteljica Katica Franc
2)  srednja odgojna skupina “Sunce”, odgojiteljica Snježana Bulka
3)  starija odgojna skupina “Ježići”, odgojiteljica Nada Pajtl
4)  predškolska odgojina skupina “Zvjezdice”, odgojiteljica Gordana Bodiš i stručna pripravnica Tatjana Mandić
5)  skupina produženog boravka ( spavaći i ne spavaći), odgojiteljice Maja Brnjik i Ivana Boljkovac
 

od proljeća kreće i program predškole, za djecu predškolske dobi koja ne pohađaju redovan program

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?