Kids

O vrtiću

Kids

Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac jedinstvena je predškolska ustanova na području Općine Đurđenovac, kroz različite programe obuhvaća oko 100 djece. Odgojno-obrazovne programe koje ostvaruje za djecu od 3 godine života do polaska u školu:

cjelodnevni boravak (7-10 sati)
poludnevni boravak (4-6 sati)

Posebni program verificiran od strane MZOŠ Republike Hrvatske:

program predškole ( za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu iz naselja u kojima nema vrtića)

S djecom i za djecu radi 8 radnika

Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je donijelo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Zadaća odgojno – obrazovnih radnika je ostvarivanje njege, zaštite i odgojno-obrazovnog procesa, prilagođene mogućnostima djece i njihovih individualnim i posebnim potrebama.

Dječji vrtić je objekt namjenski građen u dvije etape: (–godina izgradnje 1931. -godina dogradnje 1974. – godina posljednje rekonstrukcije 1999.). Ukupni vanjski prostor vrtića je: 3170,00 m², ukupni unutarnji prostor 300,97 m²

Vrtić je u listopadu 2015. godine preko Fonda za zaštitu i okoliš i energetsku učinkovitost u cijelosti saniran i energetski učinkovito obnovljen; krov, stolarija, ovojnica. Kako je vrtić sagrađen 1931 godine i ima dugu tradiciju odgoja i obrazovanja u Đurđenovcu ova „stara“ ljepotica je i zaslužila takvu obnovu.

KOLIKI SMO ?

Vrtić trenutno broji 77 upisane djece u primarnom programu, raspoređene kroz četiri odgojne skupine:

– mlađa odgojna skupina „Sunce“, odgojiteljice Snježana Bulka i Maja Jurešić
– srednja odgojna skupina „Ježići“, odgojiteljica Nada Pajtl
– starija odgojna skupina „Zvjezdice“, odgojiteljica Gordana Bodiš
– predškolska odgojna skupina „Bubamare“, odgojiteljica Katica Franc
 

od proljeća kreće i program predškole, za djecu predškolske dobi koja ne pohađaju redovan program

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?