Kids

Poziv – Anketni upitnik o zainteresiranosti za upis djeteta u jasličku dobnu skupinu

Kids

Poziv – Anketni upitnik o zainteresiranosti za upis djeteta u jasličku dobnu skupinu

Dječji vrtić “Jaglac” Đurđenovac obavještava roditelje o provođenju anketnog upitnika o zainteresiranosti za upis djeteta u jasličku dobnu skupinu.

Ispunjen i potpisan upitnik zaprimati će se u razdoblju od 03. lipnja do 07. lipnja 2024. godine.

ISPUNJEN I POTPISAN ANKETNI UPITNIK DOSTAVITI ISKLJUČIVO:

a) na e-mail adresu Dječjeg vrtića “Jaglac”: djecji.vrtic.jaglac@gmail.com

 

UPITNIK:

Anketni upitnik o zainteresiranosti za upis djeteta u jasličku dobnu skupinu – DV JAGLAC

 

DJEČJI VRTIĆ

“JAGLAC” ĐURĐENOVAC

 

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?