Kids

Poziv za upise u Dječji vrtić “Jaglac” Đurđenovac

Kids

Poziv za upise u Dječji vrtić “Jaglac” Đurđenovac

Dječji vrtić “Jaglac” Đurđenovac obavještava roditelje o upisu djece u vrtić za pedagošku 2024/25. godinu.

– Dokumentacija sa Zahtjevom i prilozima sukladno “Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga te uvjeti i način ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić “Jaglac” Đurđenovac” zaprimati će se u razdoblju:

 

od 03. lipnja do 12. lipnja 2024. g.

ili u terminima inicijalnog intervjua djece (niže navedeno)

 

i to za ostvarivanje slijedećih programa:

A) REDOVITI PRIMARNI PROGRAM

– za djecu koja do 31. kolovoza 2024. g. navršavaju 3. godinu života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Đurđenovac.

B) PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– obavezan za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu upisana u redoviti program s prebivalištem na području općine Đurđenovac.

 

– Obavezan inicijalni intervju djece koja se prvi puta upisuju, a koje će obaviti vanjski stručni suradnik (psiholog), uz prisustvo roditelja/skrbnika potrebno je obaviti u prostoru Dječjeg vrtića “Jaglac” u terminima:

3.lipnja (ponedjeljak) – 16:00 do 18:00 sati – prezimena A do Đ

4.lipnja (utorak) – 16:00 do 18:00 sati – prezimena E do K

5.lipnja (srijeda) – 16:00 do 18:00 sati – prezimena L do R

6.lipnja (četvrtak) – 16:00 do 18:00 sati – prezimena S do Ž

10.lipnja (ponedjeljak) – 16:00 do 18:00 sati – termin za djecu s poteškoćama u razvoju i za ostale potrebe.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

a) POPUNJENI I POTPISANI ZAHTJEV ZA UPIS (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici dječjeg vrtića: djecjivrticjaglac.hr)

 

b) POPUNJENI OBRAZAC – PODACI O DJETETOVOM ZDRAVLJU, NAVIKAMA I

IGRI (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici dječjeg vrtića: djecjivrticjaglac.hr)

C) PRILOZI I DOKUMENTI NAVEDENI U “PRAVILNIKU” I “ZAHTJEVU” TE PRESLIKE O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

 

Nepotpuno predana dokumentacija neće se razmatrati.

 

DOKUMENTE MOŽETE DOSTAVITI:

a) Osobno na adresu vrtića

b) Poštom na adresu: Dječji vrtić „Jaglac“ Đurđenovac, K.A. Stepinca 3, 31511 Đurđenovac

 

DJEČJI VRTIĆ

“JAGLAC” ĐURĐENOVAC

 

2024 ZAHTJEV-ZA-UPIS

2024-OBRAZAC-PODACI-O-DJETETOVOM-ZDRAVLJU

PRAVILNIK o upisu djece

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?