Kids

Pozivi i obavijesti

Kids

O B A V I J E S T
Javni poziv za upis

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
ĐURĐENOVAC

KLASA: 601-05/21-01-/2
UR. BROJ: 2149/16-01-21-1
Đurđenovac, 04. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 20. i članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN63/8., 90/10.) i članak 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga te uvjeti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u vrtić jaglac Đurđenovac.

OTVORENI JAVNI POZIV:

-) za anketni predupis djece rane jasličke dobi
-) upis djece vrtićke dobi

u redoviti program Dječjeg vrtića Jaglac , za pedagošku 2021./22. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jaglac Đurđenovac na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2021. godine donijelo Odluku, te objavljuje javni poziv za upis djece u slijedeće programe:

Pozivaju se roditelji na predupis i upis djece u slijedeće programe:

  • za redoviti cjelodnevni program jasličke dobi (za djecu koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju 1 godinu života)
  • za redoviti cjelodnevni program vrtićke dobi ( za djecu koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju 3 godinu života do polaska u osnovnu školu)
  • program predškole u trajanju 250 sati ( obavezan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu upisana u redoviti program)

ZAHTJEVE ZA UPIS DJECE ZAPRIMAT ĆE SE:

OD 10. 05. – DO 21. 05. 2021. GODINE

S obzirom na okolnosti vezane za COVID -19, nužnost distanciranja i zaštite zdravlja svih sudionika upisnog postupka, od roditelja do radnika vrtića, upisi za slijedeću pedagošku godinu realizirat će se elektroničkim (on-line) putem. Na našoj web stranici www.djecjivrticjaglac.hr. u Dokumentima nalazi se Zahtjev za upis u 2021./22. pedagošku godinu i Obrazac za podatke o djetetu. Potrebno ih je skinutu, ispuniti i sa svom ostalom potrebnom dokumentacijom koja je navedena u Zahtjevu, poslati poštom na slijedeću adresu:
DJEČJI VTRIĆ JAGLAC
K. A. STEPINCA 3.
31 511 ĐURĐENOVAC

DOKUMENTI ZA ZAHTJEV ZA UPIS:

  • POPUNJEN I POTPISAN ZAHTJEV ZA UPIS ( obrazac dostupan u Dječjem vrtiću i na web stranici vrtića: www.djecjivrticjaglac.hr. )
  • OBRAZAC ZA PODATKE O DJETETU ( obrazac dostupan u Dječjem vrtiću i na web stranici vrtića)
  • PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA ILI SKRBNIKA DJETETA
  • PRESLIKA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ( za djecu s teškoćama u razvoju)
  • PRESLIKA O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

Roditelji čija su djeca upisana u vrtić i samo prepisuju svoje dijete u stariju skupinu, šalju popunjeni Zahtjev za upis. Ostalu dokumentaciju nije potrebno slati. već ju posjedujemo.

 

RAVNATELJICA: Renata Plečić

OBAVIJEST RODITELJIMA O POČETKU PEDAGOŠKE
2020. /21. GODINE

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da se početak pedagoške 2020. / 21. godine odgađa za drugu polovicu mjeseca rujna 2020.
Točan datum početka rada i otvaranje Dječjeg vrtića biti će dana u slijedećoj obavijesti roditeljima, polovicom mjeseca rujna.
Odgoda početka pedagoške godine vezana je za građevinske radove u rekonstrukciji Dječjeg vrtića.
Molimo Vas za razumijevanje i strpljenje, te skori susret u novo opremljenom Vrtiću koji će donijeti radost i veselje našoj djeci.

Srdačan pozdrav od svih radnika vrtića !

Ravnateljica: Renata Plečić
Đurđenovac, 20. kolovoza 2020.

OBAVJEST RODITELJIMA - UPUTE TIJEKOM PANDEMIJE
COVID - 19

Poštovani roditelji
U skladu s uputama HZJZ, Nacionalnog stožera i preporuke MZO Republike Hrvatske
tijekom pandemije COVID – 19 u vrtić mogu dolaziti samo djeca čija oba roditelja /
skrbnik rade. Stoga Vas molimo, potrebno je ispuniti i donijeti Izjavu koju potpisuju oba
roditelja / skrbnika. Ista se nalazi na našoj stranici te ju možete preuzeti. Izjava se predaje
odgojiteljima pri dolasku u vrtić, s tim da se dolazak prethodno najavi ravnateljici na mob:
097 621 8846.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19
Izjava roditelja skrbnika - slika
IZJAVA RODITELJA O POHAĐANJU VRTIĆA TIJEKOM COVID - 19

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPISE 2020./21. GOD.

Odluku o upisu djece u vrtic za pedagošku 2020-21 godinu 1
ODLUKA O UPISU DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020. / 21. GODINU 1
Odluku o upisu djece u vrtic za pedagošku 2020-21 godinu 2
ODLUKA O UPISU DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020. / 21. GODINU 2
Upisi u pedagošku 2020-21 godinu
UPISI U PEDAGOŠKU 2020./21. GODINU
OBRAZAC - PODACI O DJETETOVOM ZDRAVLJU
Zahtjev za upis
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ JAGLAC