Kids

Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac”

Kids

Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac”

Na temelju članka 37.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97.,
107/07., 94/13. , 98/19, 57/22, 101/23), članka 47. stavak 6. Statuta Dječjeg vrtića „JAGLAC“
Đurđenovac i članka 39.stavak 3. točka 9. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik“ Općine
Đurđenovac, broj 2/21. i 9/21.) načelnik Općine Đurđenovac, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „JAGLAC“ Đurđenovac , donosi
R J E Š E N J E
o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „JAGLAC“ Đurđenovac:

Dokument: Rješenje za vd ravnatelja Dječjeg vrtića JAGLAC Đurđenovac

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?