Kids

UPISI U DJEČJI VRTIĆ “JAGLAC” ĐURĐENOVAC

Kids

UPISI U DJEČJI VRTIĆ “JAGLAC” ĐURĐENOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA
  DJEČJI VRTIĆ JAGLAC
       ĐURĐENOVAC

                              UPISI U VRTIĆ                            

 

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“  ĐURĐENOVAC OBAVJEŠTAVA RODITELJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI O UPISU DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2022./23. GODINU . ZAHTJEVE ZA UPIS DJECE ZAPRIMAT ĆE SE :

OD  02. – DO 13. SVIBNJA 2022. g. OD 08:00 – 15:00 SATI

i to za ostvarivanje slijedećih programa:

  1. REDOVITI PRIMARNI PROGRAM

– za djecu koja do 31. kolovoza 2022. g. navršavaju 3 godinu života do polaska u osnovnu školu, koja imaju prebivalište u općini Đurđenovac

  1. PROGRAM PREDŠKOLE (150 sati godišnje)

– obavezan za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu upisana u redoviti program s prebivalištem na općini Đurđenovac

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

  • POPUNJENI I POTPISANI ZAHTJEV ZA UPIS (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici dječjeg vrtića : djecjivrticjaglac.hr)
  • PPOPUNJENI OBRAZAC – PODACI O DJETETOVOM ZDRAVLJU, NAVIKAMA I IGRI (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici dječjeg vrtića :djecjivrticjaglac.hr)
  • PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA ( bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE RODITELJA
  • PRESLIKA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (za djecu s teškoćama u razvoju)
  • PRESLIKE O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

 

DOKUMENTE MOŽETE DOSTAVITI:

  1. a) Osobno na adresu vrtića
  2. b) Poštom na adresu; Dječji vrtić „Jaglac“ Đurđenovac

K.A.Stepinca 3

31511 Đurđenovac

 

 

KLASA:601-02/ 22-01-2

UR. BROJ: 2149/16-01-22-1

Ravnateljica : Maja Brnjik

ODLUKA-O-UPISU-22_23

ZAHTJEV-ZA-UPIS-22_23.

OBRAZAC-PODACI-O-DJETETOVOM-ZDRAVLJU-2022-23

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Naše objave

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?